Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Kluczowe Informacje dla Inwestora (KIID)

KIID (ang. Key Investor Information Document) jest obowiązkowym wystandaryzowanym dokumentem, którego główną zaletą jest utrzymanie identycznego układu treści dla każdego funduszu. W konsekwencji KIID pozwala na wygodne porównanie funduszy pozostających w zarządzaniu różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wszystkie informacje dotyczące funduszu są zamieszczone w 6 sekcjach takich jak: Informacje Cele i

Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Komentarz do Skarbiec Global High Yield Bond

Komentarz do wyniku na koniec listopada 2019 roku Rynek obligacji o wysokiej rentowności odnotował w listopadzie niewielkie zyski w związku z dalszym optymizmem wokół negocjacji handlowych USA z Chinami, a pojawiające się dane ekonomiczne sugerują możliwe niewielkie wzrosty w przyszłości, Pozytywny wpływ na wynik portfela funduszu miało doważenie walorów spółki

Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Oszczędności a inwestycje

Oszczędzasz to znaczy tylko tyle, iż nie wydajesz całości lub części swoich bieżących dochodów. Gdy zaczniesz zarządzać swoimi oszczędnościami w taki sposób, iż z upływem czasu następuje wzrost ich wartości możesz mówić o inwestowaniu. W języku ekonomistów, oszczędności przekształcasz w trafione inwestycje, gdy stopa zwrotu z inwestycji jest wyższa niż

Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Dywersyfikacja jest istotna

Eksperci zalecają planowanie finansowe oparte na celach, a dywersyfikacja z pewnością w tym pomaga. Dywersyfikacja oznacza inwestowanie w kilka funduszy tego samego lub różnego rodzaju. Można rozważyć inwestowanie w fundusze krajowe i dodatkowo fundusze z ekspozycją na rynki zagraniczne, w celu uzyskania dywersyfikacji geograficznej. Istotną częścią dywersyfikacji jest to, że

Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Inwestycja w akcje, a może inwestycja w fundusz akcji

Dlaczego kupować akcje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych skoro można kupować akcje bezpośrednio przez dom maklerski płacąc prowizję tylko przy zakupie i sprzedaży akcji? Jedną z głównych korzyści, jakie daje inwestycja w fundusz akcji jest to, że nie musisz wybierać akcji, a następnie ich kupować i sprzedawać. W przypadku funduszu akcji

Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Kilka wskazówek dotyczących inwestycji w fundusze

Fundusze inwestycyjne są prawdopodobnie najłatwiejszą drogą do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli chodzi o dokumenty, potrzebujesz tylko numer rachunku bankowego oraz dowód osobisty. Konto w aplikacji iFundi otworzysz w 5 minut. Pierwsza Twoja inwestycja może wynieść kilkaset złotych. Nie musisz posiadać wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego. Bezpośrednie inwestowanie w aktywa finansowe

Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Monitoruj inwestycje

Czy mógłbyś wybrać fundusz inwestycyjny o najgorszych wynikach? Prawdopodobnie tak! Fundusz inwestycyjny o najgorszych wynikach z ostatnich 3 lat może być najlepszym funduszem w kolejnym roku. Podkreśla to konieczność wyboru funduszu na podstawie kryteriów innych niż ostatnie wyniki, a następnie ciągłego monitorowania inwestycji. Wypełnij ankietę Przed zainwestowaniem środków powinieneś przede

Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Długoterminowe inwestycje

Czy należy trzymać środki w tych samych funduszach akcji przez 4-5 lat, aby uzyskać optymalny zwrot z inwestycji? Czy w ten sposób należy rozumieć inwestowanie długoterminowe? Powinno się inwestować długoterminowo w fundusze akcji, ale okresowo zmieniać ich udział w portfelu inwestycyjnym w zależności od wyników poszczególnych funduszy. Inwestorzy muszą inwestować

Gotówka to nie jest najlepsza inwestycja

Fundusze inwestycyjne a lokaty bankowe

W sytuacji, gdy nie jesteś zainteresowany lokowaniem środków w horyzoncie długookresowym tzn. na okres nie krótszy niż 4-5 lat możesz ulokować środki finansowe w depozytach bankowych lub w funduszach dłużnych. W przypadku inwestycji do 1 roku, gdy powinieneś lokować środki w funduszach pieniężnych. Warto zawsze sprawdzić, jaką stopę zwrotu wybrany