Autor: Inwestors

Komentarz dla Skarbiec Spółek Wzrostowych

Styczeń 2020 na największych indeksach światowych przyniósł umiarkowane spadki. Indeks amerykański S&P 500 spadł w styczniu o 1% Nasdaq zyskał symboliczne +0,6%. Relatywnie gorzej zachowały się kursy akcji europejskich, gdzie szeroki indeks europejskich parkietów Eurostoxx 600 stracił -2,1%. Zbiorczy benchmark światowych rynków rozwiniętych MSCI World Index stracił w pierwszym miesiącu

Kluczowe Informacje dla Inwestora (KIID)

KIID (ang. Key Investor Information Document) jest obowiązkowym wystandaryzowanym dokumentem, którego główną zaletą jest utrzymanie identycznego układu treści dla każdego funduszu. W konsekwencji KIID pozwala na wygodne porównanie funduszy pozostających w zarządzaniu różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wszystkie informacje dotyczące funduszu są zamieszczone w 6 sekcjach takich jak: Informacje Cele i

Komentarz do Skarbiec Global High Yield Bond

Komentarz do wyniku na koniec listopada 2019 roku Rynek obligacji o wysokiej rentowności odnotował w listopadzie niewielkie zyski w związku z dalszym optymizmem wokół negocjacji handlowych USA z Chinami, a pojawiające się dane ekonomiczne sugerują możliwe niewielkie wzrosty w przyszłości, Pozytywny wpływ na wynik portfela funduszu miało doważenie walorów spółki

Oszczędności a inwestycje

Oszczędzasz to znaczy tylko tyle, iż nie wydajesz całości lub części swoich bieżących dochodów. Gdy zaczniesz zarządzać swoimi oszczędnościami w taki sposób, iż z upływem czasu następuje wzrost ich wartości możesz mówić o inwestowaniu. W języku ekonomistów, oszczędności przekształcasz w trafione inwestycje, gdy stopa zwrotu z inwestycji jest wyższa niż

Dywersyfikacja jest istotna

Eksperci zalecają planowanie finansowe oparte na celach, a dywersyfikacja z pewnością w tym pomaga. Dywersyfikacja oznacza inwestowanie w kilka funduszy tego samego lub różnego rodzaju. Można rozważyć inwestowanie w fundusze krajowe i dodatkowo fundusze z ekspozycją na rynki zagraniczne, w celu uzyskania dywersyfikacji geograficznej. Istotną częścią dywersyfikacji jest to, że

Inwestycja w akcje, a może inwestycja w fundusz akcji

Dlaczego kupować akcje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych skoro można kupować akcje bezpośrednio przez dom maklerski płacąc prowizję tylko przy zakupie i sprzedaży akcji? Jedną z głównych korzyści, jakie daje inwestycja w fundusz akcji jest to, że nie musisz wybierać akcji, a następnie ich kupować i sprzedawać. W przypadku funduszu akcji

Kilka wskazówek dotyczących inwestycji w fundusze

Fundusze inwestycyjne są prawdopodobnie najłatwiejszą drogą do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli chodzi o dokumenty, potrzebujesz tylko numer rachunku bankowego oraz dowód osobisty. Konto w aplikacji iFundi otworzysz w 5 minut. Pierwsza Twoja inwestycja może wynieść kilkaset złotych. Nie musisz posiadać wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego. Bezpośrednie inwestowanie w aktywa finansowe

Monitoruj inwestycje

Czy mógłbyś wybrać fundusz inwestycyjny o najgorszych wynikach? Prawdopodobnie tak! Fundusz inwestycyjny o najgorszych wynikach z ostatnich 3 lat może być najlepszym funduszem w kolejnym roku. Podkreśla to konieczność wyboru funduszu na podstawie kryteriów innych niż ostatnie wyniki, a następnie ciągłego monitorowania inwestycji. Wypełnij ankietę Przed zainwestowaniem środków powinieneś przede

Długoterminowe inwestycje

Czy należy trzymać środki w tych samych funduszach akcji przez 4-5 lat, aby uzyskać optymalny zwrot z inwestycji? Czy w ten sposób należy rozumieć inwestowanie długoterminowe? Powinno się inwestować długoterminowo w fundusze akcji, ale okresowo zmieniać ich udział w portfelu inwestycyjnym w zależności od wyników poszczególnych funduszy. Inwestorzy muszą inwestować

Fundusze inwestycyjne a lokaty bankowe

W sytuacji, gdy nie jesteś zainteresowany lokowaniem środków w horyzoncie długookresowym tzn. na okres nie krótszy niż 4-5 lat możesz ulokować środki finansowe w depozytach bankowych lub w funduszach dłużnych. W przypadku inwestycji do 1 roku, gdy powinieneś lokować środki w funduszach pieniężnych. Warto zawsze sprawdzić, jaką stopę zwrotu wybrany