Kategoria: Akademia

Kilka wskazówek dotyczących inwestycji w fundusze

Fundusze inwestycyjne są prawdopodobnie najłatwiejszą drogą do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli chodzi o dokumenty, potrzebujesz tylko numer rachunku bankowego oraz dowód osobisty. Konto w aplikacji iFundi otworzysz w 5 minut. Pierwsza Twoja inwestycja może wynieść kilkaset złotych. Nie musisz posiadać wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego. Bezpośrednie inwestowanie w aktywa finansowe

Długoterminowe inwestycje

Czy należy trzymać środki w tych samych funduszach akcji przez 4-5 lat, aby uzyskać optymalny zwrot z inwestycji? Czy w ten sposób należy rozumieć inwestowanie długoterminowe? Powinno się inwestować długoterminowo w fundusze akcji, ale okresowo zmieniać ich udział w portfelu inwestycyjnym w zależności od wyników poszczególnych funduszy. Inwestorzy muszą inwestować

Fundusze inwestycyjne a lokaty bankowe

W sytuacji, gdy nie jesteś zainteresowany lokowaniem środków w horyzoncie długookresowym tzn. na okres nie krótszy niż 4-5 lat możesz ulokować środki finansowe w depozytach bankowych lub w funduszach dłużnych. W przypadku inwestycji do 1 roku, gdy powinieneś lokować środki w funduszach pieniężnych. Warto zawsze sprawdzić, jaką stopę zwrotu wybrany