Komentarz dla Skarbiec Spółek Wzrostowych

Styczeń 2020 na największych indeksach światowych przyniósł umiarkowane spadki.
Indeks amerykański S&P 500 spadł w styczniu o 1% Nasdaq zyskał symboliczne +0,6%.
Relatywnie gorzej zachowały się kursy akcji europejskich, gdzie szeroki indeks europejskich
parkietów Eurostoxx 600 stracił -2,1%. Zbiorczy benchmark światowych rynków rozwiniętych
MSCI World Index stracił w pierwszym miesiącu 2020 r. -1,4%.

Początek roku został zdominowany najpierw przez informacje o interwencji amerykańskich sił
specjalnych w Iranie oraz konfliktu wokół tego wydarzenia, które jednak szybko ustąpiły miejsca
jak się potem okazało tematowi numer jeden w styczniu, czyli rozwojowi sytuacji w Chinach
związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Niejako w tle analiz dotyczących zagrożenia wirusem i jego potencjalnego wpływu na koniunkturę
w poszczególnych sektorach i gałęziach gospodarki światowej, rozpoczął się sezon publikacji
wyników kwartalnych za 4Q2019. Do tej pory ze spółek należących do indeksu S&P 500
zaraportowało 45% spółek, z których 69% pobiła oczekiwania analityków dotyczących zysku
netto a 65% zaskoczyła pozytywnie na poziomie raportowanych przychodów. Na poziomie
sektorowym najlepszy odsetek bicia oczekiwań zysków pokazały branże technologiczna
oraz konsumencka (90% oraz 86%), a najgorsze branża energetyczna oraz użyteczności publicznej
(odpowiednio 40% oraz 50%).

Dla nas najistotniejszym wydarzeniem było uczestnictwo w konferencji amerykańskich spółek
wzrostowych, która odbyła się w połowie stycznia w Nowym Jorku, gdzie mieliśmy okazję
spotkać się z wieloma spółkami z naszych portfeli i uzyskać z pierwszej ręki świeże informacje
na temat ich prognoz i planów biznesowych na najbliższy rok. Nasze wnioski ze spotkań
są bardzo pozytywne i utwierdzające nas w przekonaniu, że przed wieloma spółkami z segmentu
nowoczesnego oprogramowania, w które inwestujemy stoi ogromna szansa rozwoju w tempie
nawet kilkudziesięciu procent rocznie przez najbliższe kilka lat, co w efekcie powinno prowadzić
do istotnego wzrostu ich wartości w tym czasie. Pierwsze wyniki spółek z naszego portfela,
które zdążyły podać wyniki kwartalne w styczniu oraz podać prognozy na przyszłość, potwierdziły
tę tezę.

Jeśli chodzi o wpływ sytuacji z koronawirusem na potencjalny biznes spółek z portfela funduszu
jest ona nieistotna dlatego, że około 90% portfela jest zainwestowana w firmy sprzedające
produkty cyfrowe a nie fizyczne (głownie na terenie USA) w związku z czym nie ma tu ryzyk
dotyczących produkcji, łańcucha dostaw produktu finalnego.

Wyniki subfunduszu

Subfundusz w styczniu wypracował wynik na poziomie +10,17% versus wynik benchmarku
MSCI World Growth Index na poziomie +0,6%. Subfundusz na koniec miesiąca miał alokację
na poziomie zbliżonym do 100%. Znaczna część portfela stanowią spółki amerykańskie (blisko
95%) działające przede wszystkim w szeroko rozumianym sektorze technologicznym związanym
z rynkiem oprogramowania, zwłaszcza oferowanego w formule Software as a Service (SaaS).
Spółki z tego segmentu zachowały się w minionym miesiącu znacznie lepiej od głównych indeksów
światowych.

Pozycjonowanie subfunduszu

Nowy trend digitalizacji przedsiębiorstw, przenoszenia oprogramowania i mocy obliczeniowej
do tzw. chmury dopiero się zaczyna, a potencjał jego wzrostu wartości na najbliższe 5-7 lat
jest ponad 3-krotny. Droga i możliwości przed, którą te firmy obecnie stoją można porównać
analogicznie do np. 2009 roku i ścieżki rozwoju branży ecommerce na świecie. Oczywiście,
liderzy rozwiązań w wybranych segmentach prawdopodobnie zyskają jeszcze więcej a my będziemy
się starać wybierać do portfeli właśnie tych najlepszych, którzy będą w stanie rozwijać
swój biznes w dwucyfrowym tempie niezależnie od ogólnego cyklu gospodarczego.

Subfundusz nie zmienia w najbliższym czasie znacząco alokacji sektorowej ani geograficznej
a decyzje odnośnie pojedynczych składników portfela będą podejmowane na podstawie
zaraportowanych wyników kwartalnych. Zdecydowana większość firm z tego segmentu
oprogramowania, w które inwestuje subfundusz będzie raportować swoje wyniki w listopadzie
oraz na początku grudnia.

Strategia Inwestycyjna

Konsekwentnie wierzymy w filozofię i strategię, która naszym zdaniem jest w stanie zapewnić
znaczący sukces zarówno w krótkim jak i długim terminie. Postawić na liderów wzrostu, innowacji
i efektywności ROIC. Na tych, którzy są najsilniejszymi okazami będącymi ciągle o krok przed
innymi w przysłowiowym oceanie inwestycji. W nowo rozwijających się i zdobywających
siłę sektorach i branżach, które strukturalnie będą spychać i pożerać te słabsze i starsze.
Robimy to inwestując w liderów biznesowych wygrywających w branżach i niszach,
które same są skazane na sukces.