Komentarz do Skarbiec Global High Yield Bond

Komentarz do wyniku na koniec listopada 2019 roku
Rynek obligacji o wysokiej rentowności odnotował w listopadzie niewielkie zyski w związku z
dalszym optymizmem wokół negocjacji handlowych USA z Chinami, a pojawiające się dane
ekonomiczne sugerują możliwe niewielkie wzrosty w przyszłości,
Pozytywny wpływ na wynik portfela funduszu miało doważenie walorów spółki Vici Properties,
która była również największym podmiotem na poziomie emitenta. Podobny wpływ miał dobór
kredytu z branży energetycznej, w dużej mierze wynikający z niedoważenia Chesapeake Energy i
nadwagi wobec Oasis Petroleum.
Negatywny wpływ na wynik funduszu miał dobór długu z sektora telekomunikacyjnego,
szczególnie ze względu na pozabenchmarkową pozycję w Windstream oraz Claire, czy
doważeniem pozycji w PetSmart.
Na poziomie emitenta niekorzystny wpływ na wynik funduszu miała nadwaga w stosunku do
Envision Healthcare.

Wyniki subfunduszu
Fundusz w listopadzie pokazał wynik na poziomie +0,21%, przy Benchmarku na poziomie +0,26%.
Wyniki zarządzania dobrze ocenione przez Agencję Morningstar TM. Fundusz posiada aktualnie
cztery gwiazdki w kategorii Global High Yield Bond.

Pozycjonowanie subfunduszu
W ujęciu geograficznym dominującą pozycją są aktywa w USA (92,4%). W zakresie sektorów
największe udziały papierów o wysokim dochodzie ulokowane są w następujących branżach:
telekomunikacja, media, opieka zdrowotna, energetyka Największy udział w funduszu papierów
HY znajdziemy z oceną kredytową<BBB (83,4%). Obligacje korporacyjne stanowią 92,2% wartości
portfela funduszu.

Strategia inwestycyjna
Rosnące problemy handlu światowego i obawy związane z poziomem taryf celnych wpływają na
oczekiwania dotyczące wzrostu i pozostają znaczącym czynnikiem ryzyka dla globalnego wzrostu
gospodarczego. Jednak mimo wyraźnego spowolnienia spodziewamy się, że wzrost gospodarczy
utrzyma się blisko trendu.
Zyski i przepływy pieniężne przedsiębiorstw pozostają dodatnie, mimo że spadają w stosunku do
najwyższych poziomów osiąganych w przeszłości. Bilanse przedsiębiorstw są jednak solidne,
ponieważ skromne plany wydatków utrzymują dźwignię na stabilnym poziomie.
Ciągle sprzyjają tej klasie aktywów niskie emisje netto i dodatnie napływy do funduszy.
Wierzymy, że nasze oczekiwania, wspierane oddolnym stylem selekcji zabezpieczeń, powinny
pozwolić na dalsze wykorzystanie możliwości rynkowych.